Privacy & Cookie Statement SchutterDeBoer

Ik ga zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeer ik u over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk, voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op alle websites (verder: ‘Websites’) van ondernemingen en handelsnamen SchutterDeBoer. Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de groepsmaatschappijen van SchutterDeBoer.

Voor welke doeleinden verwerkt SchutterDeBoer persoonsgegevens?

SchutterDeBoer verwerkt persoonsgegevens voor:

 • De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van een behandeling of uitvoering ten aanzien van onze producten en diensten;
 • Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met u en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via de website;
 • Marketingdoeleinden, zoals:
  • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of  andere  elektronische  boodschappen op SchutterDeBoer Websites en daarbuiten via advertentienetwerken  en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
  • Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van SchutterDeBoer om een profiel te ontwikkelen, zodat ik de inhoud van onze Websites, informatie, reclames, producten en diensten beter op uw interesses en gedrag kan afstemmen.
  • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. SchutterDeBoer verwerkt uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten.
  • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze Websites verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

Welke persoonsgegevens verzamelt SchutterDeBoer?

SchutterDeBoer verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:

 • Gebruikers van Websites (‘Gebruikers’):
 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID;

Kwaliteit en aansprakelijkheid
Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan SchutterDeBoer, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. SchutterDeBoer is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Aan wie verstrekt SchutterDeBoer persoonsgegevens?

SchutterDeBoer verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). SchutterDeBoer verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van SchutterDeBoer.

Hoe lang bewaart SchutterDeBoer persoonsgegevens?

SchutterDeBoer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Wat doet SchutterDeBoer met cookies?

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een Website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Voor welke doeleinden plaatst SchutterDeBoer Cookies?

Onze Websites kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites, diensten of hulpmiddelen mogelijk te
 • Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende
 • Advertentie of tracking Cookies. SchutterDeBoer maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op

SchutterDeBoer Websites (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vraag ik vooraf uw toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. SchutterDeBoer heeft daar geen invloed op.

Voor uitgebreidere informatie van alle (third party) Cookies die door de Websites van SchutterDeBoer worden geplaatst en uitgelezen en van alle domeinnamen.

Voor welke domeinen vraagt SchutterDeBoer toestemming voor cookies?

SchutterDeBoer vraagt steeds per Website (per domein) of u toestemming wilt geven voor cookies. U geeft dus niet in één keer toestemming voor alle Websites van merken en handelsnamen die vallen onder SchutterDeBoer.

Welke (persoons)gegevens verzamelt SchutterDeBoer via Cookies?

SchutterDeBoer verzamelt uw IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm), vanaf welke pagina u op SchutterDeBoer Websites bent gekomen, wanneer en hoe lang u onze Websites bezoekt of gebruikt, of u gebruik maakt van functionaliteiten van onze Websites, welke pagina’s u bezoekt op onze Websites en welke schermen je bekijkt.

Hoe kun u zich verzetten tegen Cookies?

Websites
Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen Cookies (van onze Websites) mag aanvaarden. Als uw browser geen Cookies van onze Websites aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Websites  of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich  wilt verzetten tegen de  Cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of http://www.networkadvertising.org/participating-networks.

Hoe kun je contact opnemen met SchutterDeBoer?

Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met SchutterDeBoer.

Telefonische ondersteuning
SchutterDeBoer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 06 – 41 808 402.

Online contactformulier
Via internet kun je gebruik maken van het contactformulier.

Postadres
Post kan worden gericht aan:

SchutterDeBoer
de Greiner Klein Haarlem
Voorhelmstraat 25.305
2012 ZM Haarlem

Hoe kunt uw privacyrechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan SchutterDeBoer. Dit kunt u doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Houd er rekening mee dan in sommige gevallen SchutterDeBoer om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet
U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal SchutterDeBoer u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?

SchutterDeBoer behoudt zich  het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. SchutterDeBoer raadt u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer u het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit Privacy & Cookie Statement, kunt niet (langer) gebruik maken van onze diensten en Websites. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy& Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 18-06-2018 (20:54)