Opdrachtgevers

met wie werk ik samen?

Ik lever journalistieke artikelen of branded content die aansluit bij de doelgroep op basis van een vooraf bepaalde insteek. Alles is toegesneden op het platform in print en/of online.

Ik doe dit voor regionale dagbladen, de overheid, glossy magazines en publiekstijdschriften, vakbladen binnen de uitvaart en geboortezorg, het ledenmagazine van een grote zorgaanbieder, doelgroepenmagazines zoals over vruchtbaarheidsproblemen en afscheid van de basisschooltijd, brochures en verslaglegging voor bedrijven.

Dit zijn de bladen en bedrijven waarvoor ik schrijf: